Träningsdiskus 1,0 – 1,5 kg DA100-S247

 
SK B-Tex Sport - Stora Skog 114 - 33393 Skeppshult • tfn:073-9628387 • e-mail:order@betexsport.nu