Träningsdiskus 1,5 – 2,0 kg DA150-S248

 
SK B-Tex Sport - Stora Skog 114 - 33393 Skeppshult • tfn:073-9628387 • e-mail:order@betexsport.nu